Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ewood.eu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.ewood.eu

Sprzedającym jest firma Solum Sebastian Zblewski z siedzibą przy ulicy Dębowej 57, 89-606 Chojniczki, zarejestrowaną pod numerem NIP PL5551796227, Regon 221379534 zwaną także zamiennie „ewood”.

 

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. 4. Ewood – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez ewood na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy ewooda Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ewood.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 12. Podmiotem świadczącym  obsługę płatności online jest PayU S.A.

 

2. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ewood.eu
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy . prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Drodzy Klienci,

serdecznie dziękujemy za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni i mamy nadzieję, że jako firma sprostamy wszelkim Waszym oczekiwaniom. Głęboko wierzymy, że dokonali Państwo właściwego wyboru i zakup jednego z naszych produktów okaże się strzałem w dziesiątkę. Pragniemy również zapewnić, że meble EWOOD zostały wykonane ręcznie, z najwyższej jakości naturalnych materiałów (lite drewno), odpowiednio przechowywanych/suszonych, bezpiecznych oraz przyjaznych dla środowiska.

Dokonując zakupu naszych produktów należy jednak pamiętać, że każdy egzemplarz jest unikatowy i niepowtarzalny. Decydując się na wybór mebli z litego drewna (ewood) trzeba mieć na uwadze, że do ich wykonania został użyty materiał NATURALNY, który przez cały czas „pracuje” i „żyje”, co stanowi jego nieodłączną cechę. Nasze produkty posiadają widoczne sęki, ubytki po sękach oraz spękania, które pokazują naturalność drewna, jego wyjątkowość i ponadczasowość. Jako firma staramy się te naturalne cechy pokazywać i chcemy, aby były naszą wizytówką. Dlatego wszelkie ubytki, sęki czy spękania nie są uznawane za wadę produktu.

Na Państwa życzenie możemy wykonać meble na podstawie przesłanych przez Was zdjęć/projektów/wizualizacji itp. Korzystamy wówczas z własnej techniki oraz surowca. Jednak w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z praw autorskich bądź pokrewnych, to Państwo ponoszą w tej kwestii odpowiedzialność.

W chwili otrzymania od nas dostawy zamawianych produktów, są Państwo zobowiązani do dokładnego sprawdzenia, czy wybrany mebel został wykonany zgodnie z Państwa zamówieniem i oczekiwaniami. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy niezwłocznie nas o tym poinformować, telefonicznie lub mailowo. Wszelkie błędy zostaną poprawione. Gdyby jednak doszło do zgłoszenia nieprawidłowości w późniejszym czasie, roszczenia mogą nie zostać uznane i nie będą podstawą do reklamacji.

Kupując meble ewood, wyrażają Państwo zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanego produktu dla celów marketingowych, z zachowaniem przepisów RODO oraz poufności na temat Państwa danych osobowych. Gdyby jednak nie wyrażali Państwo tego typu zgody, należy nas o tym niezwłocznie poinformować, drogą mailową na adres info@ewood.eu.

 

LITE DREWNO JAKO SUROWIEC NATURALNY

Szanowni Państwo,

jak już wiecie, produkty ewood wykonujemy z litego drewna. Przypominamy, że to materiał w 100% naturalny (to nie sklejka, płyta, fornir itp.), ma więc swoje prawa. Drewno używane przez nas do produkcji jest należycie sezonowane, suszone i przygotowane do warunków wewnętrznych, jednak zjawiskiem całkowicie naturalnym będą jego niewielkie odkształcenia, pęknięcia, poszerzenia, powstawanie szczelin, zmiana koloru, struktury, otwory po insektach, wahania wymiarów itp. Zjawiska takie nie mogą być podstawą do reklamacji.

 

3. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, ewood skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, ewood ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia ewood również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego ewood w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 

4. Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

 

5. Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 2. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia PayU S.A.

 

6. Odstąpienie od umowy - zwroty

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

Po ostatecznym potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Nabywcę bądź po otrzymaniu produktu, Nabywcy nie przysługuje prawo anulacji ani zwrotu. Nasze produkty wykonywane są według Państwa  specyfikacji i na Państwa indywidualne zamówienie. Takie produkty są wyłączone z możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U.2020 poz. 287 t.j.).

 

7. Procedura reklamacji

 1. Gwarantem oraz Producentem mebli marki EWOOD jest firma SOLUM Sebastian Zblewski. Siedziba firmy to Chojniczki, ul. Dębowa 57, kod pocztowy 89-606, NIP: 5551796227 oraz REGON: 221379534, zwana w dalszej części Karty Gwarancyjnej Producentem.
 2. „Nabywca” oznacza docelowego nabywcę mebla wyprodukowanego przez Producenta. W przypadku składania reklamacji Nabywca ma obowiązek posiadania dowodu zakupu mebla od Producenta.
 3. "Producent" oznacza firmę SOLUM Sebastian Zblewski, ul. Dębowa 57, 89-606 Chojniczki, NIP: 5551796227, REGON: 221379534.
 4. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i dotyczy jedynie sprzedaży produktów na rzecz konsumentów.
 5. Gwarancja obejmuje produkty zakupione i użytkowane tylko na terytorium Polski.
 6. Karta Gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu przez Nabywcę.
 7. Producent zapewnia dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, na które wydana jest niniejsza Gwarancja, na zasadach i warunkach w niej określonych.
 8. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży mebli, pod warunkiem ich właściwego zmontowania i ustawienia oraz przy zachowaniu prawidłowych zasad użytkowania, czyszczenia i pielęgnacji, zgodnie z przeznaczeniem.
 9. Odpowiedzialność Producenta dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej (tzw. wad ukrytych) oraz takich, które nie mogły zostać dostrzeżone przez Nabywcę przy odbiorze towaru.
 10. Gwarancją nie są objęte:

a). uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności;

b). uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania, przechowywania i konserwacji mebli;

c). uszkodzenia powstałe w wyniku przechowywania i użytkowania produktu w pomieszczeniu o nieodpowiednim poziomie wilgotności powietrza (obejmuje to takie uszkodzenia jak: duże pęknięcia, szczeliny, zmiany płaszczyzn, nierówności, wypaczenia);

d). uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Nabywcę lub na zlecenie Nabywcy;

e). zmiany zachodzące w meblach, będące efektem naturalnych procesów starzenia (zmiany barwy i połysku drewna, niewielkie odkształcenia, pęknięcia itp);

f). różnice w odcieniu elementów wykonanych z naturalnego drewna użytego do produkcji, które zależne są od warunków siedliskowych drzew;

g). wady wynikające z niewłaściwego zmontowania i ustawienia produktów oraz z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów;

h). uszkodzenia w wyniku nieodpowiedniej temperatury w pomieszczeniach;

i). uszkodzenia powstałe w wyniku ustawienia produktu w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece, kominki, piekarniki;

j). uszkodzenia będące wynikiem ustawienia bezpośrednio na powierzchni produktu gorących, zimnych lub ciężkich przedmiotów;

 1. Reklamacje z tytułu wad objętych gwarancją Nabywca zgłasza Producentowi niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż 14 dni od zakupu produktu.
 2. Producent przystąpi do czynności reklamacyjnych w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Nabywcy zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy oględzin, wymiany lub naprawy nie wykonano z przyczyn leżących po stronie Nabywcy.
 4. W pierwszej kolejności Producent ma prawo do dwukrotnej naprawy wadliwego produktu. Naprawy gwarancyjnej dokonuje się u Producenta, należy odesłać wadliwy produkt na adres firmy: ul. Widokowa 7 Chojniczki.
 5. W okresie ważności gwarancji Producent zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwego wyrobu.
 6. Realizacja reklamacji w drodze nieodpłatnej naprawy nastąpi od 8 do 12 tygodni od daty rozpatrzenia.
 7. Jeżeli Nabywca uniemożliwi dokonanie naprawy, uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej.
 8. Oceny charakteru wady i sposobu załatwienia reklamacji dokonuje Producent.
 9. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej wady jakości jest zgłoszenie tej wady przed przystąpieniem do montażu mebla. W takim wypadku towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu.
 10. Po ostatecznym potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Nabywcę bądź po otrzymaniu produktu, Nabywcy nie przysługuje prawo anulacji ani zwrotu. Nasze produkty wykonywane są według Państwa specyfikacji i na Państwa indywidualne zamówienie. Takie produkty są wyłączone z możliwości zwrotu. Prosimy o przemyślane zakupy. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U.2020 poz. 287 t.j.).
 11. W przypadku niestwierdzenia wad reklamowanego produktu, Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami bezpodstawnej wizyty serwisu.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z zapisów ustawowych.

 

8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest ewood.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we      wprowadzanych danych:

W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail ewood na adres: info@ewood.eu

Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez  ewood drugiej stronie treści zawieranej umowy:

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

9. Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl